Homojenizasyon Fırını | Treks Mühendislik | Makine İmalatı, Fırın İmalatı

Homojenizasyon Fırını

Homojenizasyon Fırını; farklı çaplarda üretilmiş alüminyum biyetlerin homojenizasyonu için tasarlanmıştır. Metalin mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla kullanılan ısıl işlem fırınlarıdır. İstenilen kapasite, yakıt tipine uygun olarak tasarlanıp imal edilir. Alüminyumun, endüstriyel alanda tercih edilir kılan genel özellikleri; öz kütle, kimyasal kararlılık, estetik özellikler, mukavemet, esneklik, işlenebilirlik ve iletkenliktir. Bu özelliklerin genelini taşıyan nihai ürünün ortaya konulmasında malzeme kararlılığı sağlanmalıdır. Sürekli dökümde hızlı ısı iletimi farklı yapıdaki tanelerde alaşım elementlerinin eşitlenmesini engeller, dolayısı ile aşırı doymuşluk ve tane ayrışması yavaş soğutulan kokil döküme nazaran daha fazladır. Malzemede aşırı doymuşluk ve tane ayrışması ancak iyi bir homojenizasyonla giderilebilir.