Akıllı Kalıp Ocağı | Treks Mühendislik | Makine İmalatı, Fırın İmalatı

Akıllı kalıp ocağı sahip olduğu özel yazılımı sayesinde kalıbın hızlı ve aşırı ısınmasını engelleyerek kalıp ömrünün uzamasını sağlar. Kalıbın tüm kesintinde eşit proses sıcaklığı sağlanır. Eşit kesit sıcaklığı sebebiyle çok figürlü kalıplarda boy farkı ortadan kalkar.

Geleneksel tip ocaklara bilindiği gibi en sık rastlanan sorun oksidasyondur. Ocağımızın çalışma ilkesi ve fiziksel yapısı itibariyle bu olmusuzluğu ortadan kaldırır. Her bir ocak gözünde sadece bir kalıp olduğundan fırın kapağı açıldığında diğer kalıpların ve ocağın sıcaklığı düşmez ve böylece enerji tasarrufu sağlanır.

Akıllı kalıp ocağı geleneksel ocaklara kıyasla kalıpları 2 kat daha kısa zamanda ısıtır. Bu sebeple aynı anda ısınmakta olan kaıp sayısı normalin yarısı olur ve dolayısıyla fırın yapısından kaynaklanan ısıl kayıplar oldukça azaları. Özel yazılım kalıbın ısınma süreci hakkında bilgi verir ve sesli uyarı sistemi ile ocakta kalıp unutulmasını tamamen engeller.

Her bir ocak gözü birbirinden bağımsız programlar ile kontrol edilebilmektedir. Bu sayade farklı kalıp türleri için farklı ısınma diyagramları oluşturabilir. Deneme kalıpları köprülü kalıplar ve solid kalıplar farklı ekstrüzyon sıcaklıklarında presinize bağlanır. Kalıbınızın sıcaklığını bahane edemez.